OFERTA W MIEŚCIE
   
ZGIERZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Polskie prawo stanowi, że każda szkoda na mieniu musi zostać wynagrodzona. Czy zdarzyło ci się, że kiedyś nie dostałeś odszkodowania po tym, jak ktoś zniszczył twoją własność? Czy zwątpiłeś w skuteczność prawa i zrezygnowałeś z dochodzenia swoich roszczeń? Nie powinieneś. Choć czasem uzyskanie odszkodowania za szkodę na mieniu nie jest łatwe, to rozstrzygnięcie prawie zawsze będzie korzystne dla ciebie. Bez względu na okoliczności, będziesz miał prawo do odszkodowania.

Mienie nie jest bez wartości

Do uszkodzenia mienia może dość przy wypadku, przy włamaniu, przy celowych aktach dewastacji, ale też zupełnie przypadkowo. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w sprawach o odszkodowanie znaczenie ma tylko fakt, że ktoś naruszył twoją własność i ją uszkodził. To wystarcza, abyś mógł dochodzić swoich praw. Nie ma też znaczenia, jakiej wartości były uszkodzone lub zniszczone przedmioty. Przepisy nie uzależniają prawa do zadośćuczynienia za szkody na mieniu od wartości uszkodzonych przedmiotów. Każde odszkodowanie powinno być ustalone w takiej wysokości, aby umożliwiało albo naprawę uszkodzonego mienia (lakierowanie samochodu, zszycie kurtki, renowację elewacji) albo wymianę elementów, których naprawić się nie da.

Szacowanie wartości mienia jest dość złożonym procesem. Czasem bowiem poza fizycznym uszkodzeniem przedmiotów pojawiają się też problemy wtórne: kłopot z dotarciem do pracy po tym, jak ktoś zniszczy twój rower i nie masz jak się przemieszczać po Zgierzu, konieczność rezygnacji z wakacji, jeśli zniszczeniu ulegnie torba, w której znajdowały się zakupione bilety itd. Wtedy wartość strat jest większa niż fizyczna wartość zniszczonych przedmiotów i w szacowaniu wysokości odszkodowań trzeba wziąć to pod uwagę.

Niełatwa droga do odszkodowań

Na gruncie idei prawo jest tu jasne. Niestety w praktyce uzyskanie odpowiednich odszkodowań często jest problematyczne. Sama procedura nie jest skomplikowana, ale samo oszacowanie strat bywa czasem bardziej skomplikowane i wtedy pojawiają się niejasności. Nie ma też niczego dziwnego, że prawnicy broniący oskarżonych o zniszczenie mienia starają się dowieść, że w praktyce straty były niższe, więc odszkodowanie nie musi być wysokie. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody na mieniu często polega więc na przygotowaniu solidnej dokumentacji oraz zebraniu materiałów, które pozwolą przygotować rzetelną wycenę napraw uszkodzonych przedmiotów. Poza tym dobry prawnik zawsze poradzi, którą z kilku dostępnych dróg postępowania obrać – nie zawsze bowiem sprawa musi dotrzeć aż na wokandę sądową. Warto jednak wiedzieć, że i taka możliwość zostaje do wykorzystania w tych sytuacjach, w których inne środki zawiodą.

Przejście od prostej idei, która stała za jednym z najbardziej oczywistych przepisów w kodeksie, do rzeczowych rozwiązań w konkretnych sprawach może zająć nawet kilka miesięcy. Nie warto jednak się poddawać, ponieważ na gruncie materialnym tego rodzaju postępowania rzadko są skomplikowane i w zdecydowanej większości przypadków udaje się z odszkodowania pokryć wszystkie poniesione straty.