OFERTA W MIEŚCIE
   
ZGIERZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie

Czy zdarzyło się, że zostałeś bezpodstawnie zatrzymany przez policję? Wbrew pozorom zdarza się to dość często, podobnie jak niesłuszne skazanie czy przetrzymywanie w areszcie. Musisz wiedzieć, że jeśli stałeś się ofiarą takich praktyk, to powinieneś otrzymać odszkodowanie. Musi ono pokryć straty, jakie poniosłeś w związku z zatrzymaniem i osadzeniem w areszcie. Niełatwo będzie je wywalczyć, ale z odpowiednim podejściem jest to możliwe. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej – odszkodowanie ci się należy.

Odszkodowanie z mocy prawa

Wypłata odszkodowania za bezpodstawne zatrzymanie lub nieuzasadnione skazanie czy tylko osadzenie w areszcie nie jest kwestią subiektywną. Masz do niego pełne prawo, choć i tak będziesz musiał przejść dość długą drogę. O wypłacie odszkodowania będzie bowiem musiał zdecydować sąd. Procedura jest wymagająca pod względem formalnym, więc z praktycznego punktu widzenia lepiej będzie, jeśli od razu poprosisz o wsparcie prawnika, który specjalizuje się w podobnych sprawach. W Zgierzu i okolicach jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, które skutecznie dochodzą przed sądem praw swoich klientów w podobnych przypadkach, więc świetnie opanowaliśmy złożone procedury.

Istnieją pewne wyjątki, w których odszkodowanie nie będzie wypłacane, jednak tych pretekstów można użyć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Praktyka orzecznictwa wyraźnie wskazuje na to, że policja i prokuratura oraz sądy coraz częściej są obciążane winą za działanie na szkodę obywateli. Jeśli tak było także w przypadku twojego zatrzymania lub pozbawienia wolności, to będziesz miał szanse na całkowite wyrównanie strat spowodowanych tymi wydarzeniami.

Kluczem do sukcesu jest uzasadnienie

Istnieje spora lista wymagań formalnych, które musi spełniać wniosek o odszkodowanie za zatrzymanie lub aresztowanie i skazanie. Najważniejszym jego elementem jednak zawsze jest uzasadnienie. Odszkodowanie bowiem co do zasady wypłaca się w takiej wysokości, jak wynika z wielkości wyrządzonych szkód. O ile jednak łatwo jest oszacować straty wynikające na przykład z niemożliwości wykonywania pracy, o tyle szacowanie strat moralnych jest już zdecydowanie trudniejsze. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie albo zatrzymanie musi jednak uwzględniać w swojej wysokości również to, że osoba osadzona w areszcie lub zakładzie karnym poddana jest silnemu stresowi.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z niesłusznym skazaniem jest jednak trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Wszystko dlatego, że takie przeżycia zostają głęboko w psychice – łatwo wyolbrzymić własne straty albo pominąć szczególne okoliczności wydarzenia. Między innymi dlatego wsparcie prawnika specjalizującego się w tematyce odszkodowań może być tak cenną pomocą. Dzięki temu uda się nie tylko w prawidłowy sposób przygotować wniosek, ale także zostaną dopilnowane szczegóły opisu zajścia. To pozwoli sądowi okręgowemu zgodnie z procedurą rozpatrzyć wniosek i wydać sprawiedliwe orzeczenie w twojej sprawie.