OFERTA W MIEŚCIE
   
ZGIERZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitala

Odszkodowania za błędy medyczne wzbudzają największe zainteresowanie wtedy, kiedy chodzi o jednorazową wypłatę dużej sumy. Być może jednak dla ciebie znacznie ważniejsze będą inne formy, które takie odszkodowanie może przyjąć. Jeśli bowiem padłeś ofiarą błędu lekarskiego albo – szerzej rozumianego – błędu medycznego, to jednorazowe odszkodowanie nie jest ani jedyną, ani często najlepszą z twojego punktu widzenia opcją.

Kiedy i kto wypłaca odszkodowanie?

Każda placówka medyczna musi być obowiązkowo ubezpieczona (w Zduńskiej Woli jeszcze nie było przypadku, by placówki próbowały ten nakaz obejść). Teoretycznie więc za wypłaty odszkodowań będzie odpowiedzialna agencja ubezpieczeniowa. W praktyce problem jest trochę bardziej złożony, ponieważ żeby tak było, szpital musi spełnić warunki umowy ubezpieczeniowej. Cała procedura po stronie winnych zaczyna się zatem od ustalenia, czy dany przypadek błędu medycznego będzie objęty ubezpieczeniem. Jeśli nie – za błędy będzie musiał zapłacić szpital. To jest jednak kwestia dla poszkodowanego drugorzędna, bo ustalenie adresata wniosków będzie zadaniem dla prawnika. Ważniejsze jest to, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest w ogóle udowodnienie, że doszło do naruszenia procedur medycznych. Nie jest to łatwym zadaniem, dlatego praktycznie wszystkie odszkodowania za błędy lekarskie wypłacane są dopiero po pełnym procesie sądowym. Tylko ta droga pozwala niezbicie ustalić fakty, dokonać oceny zdarzeń przez powołanych przez sąd biegłych i oszacować rzeczywiste konsekwencje błędu.

Formy odszkodowań medycznych

Za błąd medyczny lub lekarski można otrzymać odszkodowanie w kilku formach – często zresztą zakładają się one na siebie i poszkodowany pacjent otrzymuje kilka świadczeń w ramach rekompensaty za pojedynczą szkodę.

Zadośćuczynienie za doznane cierpienie to świadczenie jednorazowe, które nie jest związane bezpośrednio ze stanem zdrowia. Ma wynagrodzić szkody mentalne, jakie poniósł pacjent w związku z błędną diagnozą, nieprawidłową terapią albo niezapewnieniem mu odpowiedniej opieki w czasie pobytu w placówce medycznej. Również jednorazowy charakter ma podstawowe odszkodowanie, które ma pokryć rzeczywiste koszty poniesione przez pacjenta, ale już w związku z jego stanem zdrowia będącym następstwem błędu lekarskiego. Jego wysokość będzie sumą wysokości rachunków za rehabilitację, za leczenie w innych placówkach w celu zminimalizowania skutków błędu lekarskiego, ale także kosztów adaptacji mieszkania, samochodu. Dodatkowo pacjentowi można przyznać rentę – świadczenie okresowe, które ma pokryć straty i koszty będące długofalowymi następstwami błędu. Może ona być wypłacona na pokrycie kosztów zakupu leków, urządzeń rehabilitacyjnych albo opatrunków, ale także z tytułu utraconych dochodów, jeśli błąd wyklucza pracę w dotychczasowym zawodzie lub awans z wcześniej zajmowanego stanowiska. Poza tym sądy mogą rozważyć również inne formy wypłat odszkodowań, otwarty jest również katalog strat, które można nimi wyrównywać – tu trzeba otwartego umysłu i rzetelnej analizy faktów.