OFERTA W MIEŚCIE
   
ZDUŃSKA WOLA
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie zdarzały się zawsze, a dziś są nieco rzadsze, choć kiedy do nich dojdzie, następstwa bywają znacznie poważniejsze niż kiedyś. Coraz potężniejsze maszyny, trudna praca ze zwierzętami i często trudne warunki lokalowe i pogodowe sprawiają, że zagrożenie jest zawsze realne. Świadomość, że za wypadek w rolnictwie można uzyskać odszkodowanie, czyni pracę trochę lżejszą, ale czy masz pewność, że twoje odszkodowanie będzie naliczone uczciwie?

Odszkodowanie w różnych formach

Wypadki w rolnictwie mogą rodzić mniej lub bardziej poważne konsekwencje. Stosownie do rodzaju szkód, można liczyć na odszkodowania w formie różnych świadczeń. Te terminy mają zwykle znaczenie dość precyzyjnie określone i we właściwych ustawach, i w samej umowie ubezpieczenia OC, jaką właściciel gospodarstwa powinien zawrzeć z wybraną firmą ubezpieczeniową. Odszkodowanie może więc przyjąć formę jednorazowej wypłaty zadośćuczynienia za doznane szkody, odszkodowania za utracone dochody, może to być też renta albo zaliczki i zwroty tytułem kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji.

Zasadniczo to do ubezpieczyciela należy decyzja zarówno o ocenie wielkości poniesionych strat, a zatem i wysokości odszkodowania, jak i co do formy wypłaty. Firmy ubezpieczeniowe często jednak decyzje w tym zakresie podejmują głównie z myślą o swoich akcjonariuszach, a nie o poszkodowanych. Dlatego propozycji ubezpieczyciela można nie przyjąć. Poszkodowany może nie zgodzić się zarówno z samą wyceną strat, jak i formą wypłaty odszkodowania. Taki sprzeciw nie może jednak wynikać z przekonania czy wewnętrznej pewności – aby ubezpieczyciel mógł przychylić się do wniosku poszkodowanego, ten musi udowodnić swoje racje. W praktyce oznacza to udowodnienie poniesionych kosztów leczenia, dostarczenie oszacować strat związanych z przerwą w pracy itd. nawet wtedy jednak sprawa nie jest prosta.

Dużo możliwości, dużo wątpliwości

Przy rozważaniu kwestii odszkodowań dla rolników eksperci firm ubezpieczeniowych mają często wiele problemów. Niektóre szacunki – wartość utraconych dochodów, żądanej wysokości miesięcznej renty, a nawet kosztów opieki i leczenia – nie zawsze są precyzyjne i bezsprzeczne. Monopolu na prawidłowe oszacowania nie mają ani rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych, ani sami poszkodowani. Jest to główne źródło nieporozumień i konfliktów, które prowadzą do opóźnień w wypłacie odszkodowań i nierzadko przyczyniają się do zaniżenia wartości rzeczywistych szkód.

W takiej sytuacji uzyskanie uczciwie obliczonego odszkodowania staje się trudniejsze. Trzeba zgromadzić pełną dokumentację, mocno uzasadnić swój wniosek i przedstawić jasno swoje oczekiwania. Bywa, że akurat pod tym względem trudniejszym partnerem do rozmów niż firmy ubezpieczeniowe, staje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W każdym przypadku sprawa będzie trwała krócej, jeśli wnioski poszkodowanego będą odpowiadały formalnym wymogom narzuconym przez ustawy i regulaminy, ale nawet wtedy często bez pomocy doświadczonego prawnika trudno będzie uzyskać satysfakcjonującą decyzję.