OFERTA W MIEŚCIE
   
ZDUŃSKA WOLA
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Praca nie jest tak bezpieczna, jak się wydaje. Czy zdarzyło ci się w godzinach pracy złamać rękę? A może upadłeś i skręciłeś kostkę? W siedzibie firmy? W pracy, w delegacji, w czasie służbowej wizyty w sklepie, a może po prostu w drodze do pracy albo z pracy do domu? W każdym z tych przypadków masz pełne prawo, by domagać się odszkodowania za wypadek przy pracy! Możesz to zrobić bez względu na to, co radzi twój pracodawca – tutaj działa prawo wyższego rzędu.

Praca to nie tylko praca

Wielu pracodawców twierdzi, że jeśli do wypadku doszło w delegacji, albo kiedy pracownik wracał do domu, to takie zdarzenie już nie będzie wypadkiem przy pracy. Nie mają racji. Przepisy jasno stanowią, że wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie losowe, do którego doszło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Nie ma znaczenia miejsce (możesz na co dzień pracować w Zduńskiej Woli, ale wypadek na delegacji w Gdańsku nadal będzie wypadkiem przy pracy), nie ma znaczenia, czy są to twoje normalne godziny pracy. Każdy wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem powierzonych ci obowiązków, będzie traktowany na równi z wypadkiem w głównym miejscu pracy. To samo dotyczy wypadków na przerwie – te są częścią czasu pracy i ustawodawca nie przewiduje żadnych wyjątków.

To, że odszkodowania są zaniżane, w zasadzie nie powinno dziwić: nikt nigdy nie jest chętny do wypłaty świadczeń. To jednak nie jest kwestia wyboru. Warunki ubezpieczenia są jasno określone, uprawnienia i obowiązki stron również, więc sprawa powinna być pozornie banalna i należałoby ją rozwiązać w kilka minut. W praktyce jest jednak inaczej.

Plaga zaniżonych odszkodowań

Od lat obserwujemy niepokojący trend: odszkodowania za wypadek przy pracy są coraz niższe. Pracownicy, nie do końca świadomi swoich praw, zgadzają się na przyjęcie zaniżonego odszkodowania. To jednak nie zamyka drogi do dochodzenia pełni swoich praw, choć może takie postępowanie utrudnić. Ogólnie jednak zawsze masz prawo do odszkodowania, którego wysokość całkowicie wyrówna poniesione straty. To oznacza nie tylko jakieś obliczane według dowolnych wzorów kwoty za uszczerbek na zdrowiu, ale także pokrycie kosztów rehabilitacji, leczenia, a nawet w niektórych przypadkach przekwalifikowania lub utraty możliwości zarabiania. Wypadki przy pracy miewają bardzo dalekosiężne konsekwencje i chyba nikt nie wie tego lepiej niż pracownicy naszej kancelarii.

Spotykamy się w naszej praktyce z bardzo różnymi scenariuszami. Są wśród nich niewielkie wypadki, ale są też sprawy związane z bardzo poważnymi urazami. Mimo że pozornie kaliber tych spraw jest zupełnie inny, cały czas nasi klienci skarżą się na dokładnie te same problemy: presję, którą wywiera się na nich, by zgodzili się na zaniżone odszkodowanie i trudności w dowiedzeniu swoich uprawnień. Tymczasem sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy są nadal ekstremalnie częste i niestety w większości z nich można dopatrzyć się mniejszych lub większych uchybień. Aby temu zapobiegać, warto już od samego początku posłuchać porad doświadczonych prawników.