OFERTA W MIEŚCIE
   
ZDUŃSKA WOLA
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Czy w ostatnich latach odebrałeś wypłatę z ubezpieczenia za wypadek samochodowy? A na pewno odebrałeś całe odszkodowanie, które ci się należało? Polskie przepisy zostawiają ubezpieczycielom możliwość zaniżenia odszkodowania i niestety większość z nich z tego prawa korzysta. Odszkodowanie za wypadek drogowy może być wyższe – masz prawo do pełnej rekompensaty za wszystkie poniesione szkody i nie musisz zgadzać się na zaniżone szacunki.

Komu przysługują odszkodowania komunikacyjne?

Odszkodowanie za szkody poniesione w zdarzeniu drogowym przysługują bez wyjątku wszystkim poszkodowanym, o ile osoby te nie były jednocześnie sprawcami wypadku. Tak brzmi skrócona wykładnia prawnicza. W praktyce oznacza to, że odszkodowanie należy się każdemu uczestnikowi ruchu: kierowcy, pasażerom, rowerzystom, osobom pieszym lub kierującym innymi pojazdami. Odszkodowanie zostanie również wypłacone pasażerom pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek.

Tak szerokie zdefiniowanie grupy beneficjentów jest logiczne, podobnie jak ustalenie, że całość odszkodowań powinna być wypłacona z OC sprawcy. Wyjątki są tutaj trzy: sprawca nie posiada OC (bo na przykład jest osobą pieszą lub kierowcą, który OC nie wykupił), całkowita kwota odszkodowań przekracza kwotę gwarancji z ubezpieczenia lub trzecia możliwość – nie udaje się ustalić sprawcy zdarzenia. Pierwszy przypadek jest rzadki, drugi jeszcze rzadszy, natomiast trzeci zdarza się regularnie. Nawet w tak małej miejscowości, jak Zduńska Wola zajmowaliśmy się już kilkoma przypadkami, w których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udało się ustalić jego tożsamości. W tej sytuacji uprawnienia do odszkodowania oczywiście nie wygasają, ale wypłacającym będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak zadbać o prawidłowe wyliczenie odszkodowania?

Obowiązek wyliczenia wysokości odszkodowania ciąży na firmie ubezpieczeniowej. Jednak już obowiązek uzasadnienia roszczeń może w pewnej części spoczywać na poszkodowanym – tak będzie, jeśli pojawią się odleglejsze skutki zdrowotne będące następstwem zdarzenia drogowego. Przepisy jednak jasno wskazują, że wypłata odszkodowania jest wprawdzie procesem jednostronnym, ale w ustaleniu jego wysokości poszkodowany może brać aktywny udział. Co więcej – jest dosłownie zobowiązany do ułatwienia ubezpieczycielowi jego zadania, a więc dostarczenia dokumentacji, która pomoże w ustaleniu przebiegu zdarzenia i oszacowaniu wielkości szkód.

W praktyce nie zawsze poszkodowani wywiązują się ze swojego zadania, a ubezpieczyciel – z niefrasobliwości lub celowo – bierze pod uwagę tylko niektóre fakty. Skutkiem jest prawie zawsze naliczenie odszkodowania komunikacyjnego w zbyt małej wysokości. W takim przypadku można poprosić o ponowne przeliczenie po wcześniejszym uargumentowaniu swojego stanowiska, a jeśli i wtedy stawka nie będzie satysfakcjonująca, można podjąć dalsze kroki zmierzające do ustalenia realnej wysokości poniesionych w wypadku szkód.