OFERTA W MIEŚCIE
   
SIERADZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Czy straciłeś majątek w wyniku zdarzeń losowych, zalania mieszkania przez sąsiada albo dlatego, że nie potrafi on zaparkować tyłem, a ćwiczył akurat pod twoim płotem? To dość powszechne przypadki, ale każdy z nich jest powodem do tego, by domagać się odszkodowania od osoby, która spowodowała straty. Też możesz uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli ktoś spowodował twoją szkodę bez wyraźnego zamiaru. Przypadkowość szkód nie ogranicza twoich praw do odszkodowań.

Szkoda majątkowa – najczęstsze przypadki

Szkody majątkowe są bardzo liczne, bo nawet w niewielkim Sieradzu każdego dnia ponosi je kilkanaście do kilkudziesięciu osób. Niektóre z nich są błahe i nie będą stanowiły podstawy do żadnych roszczeń (nawet jeśli teoretycznie by mogły), ale inne oznaczają dużo większe straty i nie zostawia się ich bez odzewu. Tak będzie w przypadku zaprószenia ognia czy znacznie częstszego zalania mieszkania przez sąsiadów, tak będzie w niektórych szkodach związanych z ruchem drogowym, a także w przypadku dewastacji czy kradzieży. Prawie zawsze jest w danym miejscu osoba odpowiedzialna za daną sytuację (co niekoniecznie oznacza bezpośredniego sprawcę, np. w przypadku kradzieży samochodu z terenu warsztatu), która będzie zobowiązana do wypłacenia odszkodowania za straty.

W przypadku szkód niewielkich, na przykład drobnego zalania, którego skutki ograniczają się do pojawienia się niewielkiej plamy na łazienkowym suficie, odszkodowania są proponowane w rozsądnych wysokościach. W przypadku większych szkód jednak coraz więcej osób zgłasza, że propozycje firm ubezpieczeniowych są niedorzecznie niskie. Z tym jednak obecnie staramy się walczyć.

Skąd błędy w szacunkach szkód?

Firmy ubezpieczeniowe mają dobry powód, żeby nie proponować najwyższych możliwych odszkodowań majątkowych. Po pierwsze, stanowią one gigantyczną część ich wszystkich wydatków, a po drugie – wielu poszkodowanych zgadza się ze wstępną wyceną szkód. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na czynniki leżące po stronie samych poszkodowanych: często nie przedstawiają oni pełnej dokumentacji, która pozwoliłaby ustalić zakres i wielkość szkody, bardzo często też nie podejmują dyskusji z ewidentnie błędnymi wycenami sporządzonymi przez rzeczoznawców firm ubezpieczeniowych.

Lepszą drogą jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Wtedy cała procedura wygląda nieco inaczej, ponieważ zaczyna się od wnikliwej analizy umowy – wtedy można ustalić, jakie są realne zobowiązania firmy ubezpieczeniowej w konkretnym przypadku. Później następuje przygotowanie rzetelnej, wyczerpującej dokumentacji strat. Otrzymując plik dokumentów, ubezpieczyciel wie, że jeśli spróbuje zaniżyć wypłatę, to będzie musiał liczyć się z odrzuceniem propozycji, a nawet procedurą sądowego ustalenia wielkości strat, gdzie może przegrać. Prawnik poprowadzi całą sprawę, by uzyskać maksymalne odszkodowanie, ale zrobi to sprawnie i delikatnie, wykorzystując skutecznie istniejące procedury i zapisy umowy. To bardzo skuteczny sposób na walkę z zaniżaniem odszkodowań majątkowych.