OFERTA W MIEŚCIE
   
SIERADZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania

Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Masz problem z uzyskaniem odszkodowania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Miałeś wypadek, stłuczkę? Odniosłeś szkodę majątkową? Uważasz, że szpital nie zapewnił Ci pełnej opieki? A może zostałeś skazany lub zatrzymany? W każdym z tych przypadków skontaktuj się z nami pomożemy Ci
Uzyskać odszkodowanie

Dojeżdżamy do Klientów.
Chcesz się spotkać i omówić sprawę? Zadzwoń + 48 502 703 294
Odszkodowanie za  wypadek przy pracy
Odszkodowania za wypadek
przy pracy

Czy w ostatnich kilku latach przydarzył ci się wypadek przy pracy? Jeśli tak, to najprawdopodobniej wysokość odszkodowania, które ci przyznano, jest zaniżona. Mówiąc wprost: ZUS pewnie nie chciał się z tobą podzielić tym, co ci się prawnie należy. Czy jednak wiesz, że możesz jeszcze zawsze odzyskać brakująca część odszkodowania albo – jeśli twoja sprawa dopiero trwa – zadbać o to, żeby w twoim przypadku nie doszło do zaniżenia?

Odszkodowanie za  wypadek komunikacyjny
Odszkodowania za wypadek
komunikacyjny

Czy uważasz, że firma ubezpieczeniowa zaniżyła twoje odszkodowanie? Że nie uwzględniono wszystkich przedstawionych dokumentów i wypłacona kwota nie pokrywa wszystkich strat? To zdarza się dość często, ale istnieje kilka sposobów na to, żeby o odszkodowania za wypadki komunikacyjne upominać się w sposób znacznie skuteczniejszy nawet w stosunku do agencji ubezpieczeniowych, które są wybitnie niechętne uczciwym wypłatom.

Odszkodowanie za  wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadki
w rolnictwie

Praca z maszynami rolniczymi i zwierzętami może mieć swoją poetykę, ale raczej w telewizji. Na co dzień stwarza całkiem realne ryzyko uszkodzenia ciała. Jeśli jednak doznałeś wypadku przy pracy w gospodarstwie, to pewnie już wiesz, że wyceny firmy ubezpieczeniowych często nie przystają do rzeczywistości i zamiast godziwego odszkodowania pozostaje faktycznie tylko wątpliwa poetyka. Tak jednak być nie musi – masz 3 lata na uzyskanie uczciwie obliczonego odszkodowania.

Odszkodowanie za  błądy medyczne
Odszkodowania za błędy medyczne
i zaniedbania szpitala

Odszkodowania za błędy medyczne mogą być bardzo wysokie, ale nie zawsze – wiele zależy od wyboru drogi postępowania. Jeśli więc padłeś ofiarą pomyłki lekarskiej albo błędu medycznego, musisz zastanowić się nad tym, która z kilku dostępnych dróg działania pozwoli na uzyskanie odszkodowania w większej wysokości. Od tej decyzji będzie też zależał czas procedury oraz sposób jej realizacji, zatem swój wybór najlepiej skonsultuj z prawnikiem.

Odszkodowanie za szkodę majątkową
Odszkodowanie za szkody
majątkowe

Czy straciłeś majątek w wyniku zdarzeń losowych, zalania mieszkania przez sąsiada albo dlatego, że nie potrafi on zaparkować tyłem, a ćwiczył akurat pod twoim płotem? To dość powszechne przypadki, ale każdy z nich jest powodem do tego, by domagać się odszkodowania od osoby, która spowodowała straty. Też możesz uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli ktoś spowodował twoją szkodę bez wyraźnego zamiaru. Przypadkowość szkód nie ogranicza twoich praw do odszkodowań.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie
Odszkodowania za niesłuszne
zatrzymanie

Kilkaset osób w Polsce co roku otrzymuje odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub bezpodstawne zatrzymanie. Czy jesteś w tym gronie? Jeśli tak, to czy masz świadomość, że wysokość twojego odszkodowania może być poważnie zaniżona? Nie ma żadnych ram, które by to regulowały, ale praktyka orzecznicza wskazuje jasno, że właśnie ten brak ram pozwala czasem na wypłatę zdecydowanie zbyt niskich odszkodowań.

Odszkodowania

Uzyskanie należnego odszkodowania bardzo często jest zadaniem trudnym. Wynika to z wielu przesłanek: niejasno lub wręcz niekorzystnie skonstruowanych umów i katalogów wyłączeń, wymogów formalnych czy wprost z polityki agencji ubezpieczeniowych, które nierzadko bardziej interesują się interesem swoim, niż swoich klientów. Dlatego tak często pojawia się konieczność skorzystania z pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń. Wyspecjalizowane kancelarie adwokackie coraz częściej stają się nie tylko pomocą, ale wręcz jedynym realnym sposobem na uzyskanie wypłaty niezaniżonego odszkodowania czy to za błędy medyczne, czy związanego z wypadkiem drogowym, czy nawet za wypadek przy pracy. Choć wydawałoby się, że umowy ubezpieczeniowe chronią klientów agencji, to bardzo często o odszkodowanie w pełnej wysokości trzeba walczyć na drodze sądowej. Jeśli już do tego dochodzi, trzeba mieć świadomość, że wybór złego prawnika tylko pogorszy sprawę.