OFERTA W MIEŚCIE
   
SIERADZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitala

Odszkodowania za błędy medyczne mogą być bardzo wysokie, ale nie zawsze – wiele zależy od wyboru drogi postępowania. Jeśli więc padłeś ofiarą pomyłki lekarskiej albo błędu medycznego, musisz zastanowić się nad tym, która z kilku dostępnych dróg działania pozwoli na uzyskanie odszkodowania w większej wysokości. Od tej decyzji będzie też zależał czas procedury oraz sposób jej realizacji, zatem swój wybór najlepiej skonsultuj z prawnikiem.

Widełki odszkodowań

Jakiś czas temu wymyślono nową instytucję Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych. Ten organ państwowy miał skrócić procedury odszkodowawcze, co się faktycznie udało, ale te jednostki mogą zajmować się tylko określonymi przypadkami, a mianowicie tymi, w których wysokość zadośćuczynienia wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych. Ponieważ postępowanie przed komisją jest uproszczone i nie ma pewnych elementów charakterystycznych dla postępowań sądowych, wielu poszkodowanych wybiera jednak tę drugą drogę.

Sądy mają znacznie większe uprawnienia, mogą sprawnie powoływać biegłych, a w ich przypadku orzekane kwoty odszkodowań czasem przekraczają milion złotych. To bardzo ważne, jeśli pamięta się o tym, że odszkodowania za błędy medyczne to tak naprawdę kilka różnych świadczeń, które mogą być wypłacane w różnych okolicznościach.

Jakie odszkodowanie?

W wąskim rozumieniu odszkodowanie to jedynie wyrównanie strat finansowych związanych z błędem medycznym. Jeśli więc lekarz w Sieradzu popełni błąd, który będzie powodował, że poszkodowany będzie zmuszony później do przejścia kosztownej rehabilitacji, to jej koszt będzie wyrównany właśnie odszkodowaniem. Poza tym istnieje jeszcze forma zadość uczynienia: tutaj kwoty są uznaniowe, ponieważ nie mają odpowiadać stratom materialnym, tylko kosztom strat moralnych. Ich obiektywna ocena jest niemożliwa, natomiast można lepiej lub gorzej uzasadnić swoje żądania, dlatego pacjenci powinni korzystać z pomocy prawnej, co pozwala przełożyć trudne do wyrażenia myśli na język prawniczy.

Trzecią możliwością jest renta. Jeśli w związku z błędem lekarskim pojawiają się w budżecie poszkodowanego konkretne luki spowodowane na przykład utratą lub zmianą pracy albo koniecznością zakupu wyrobów medycznych, lub środków leczniczych, to renta powinna je wyrównać. Podobnie jak odszkodowanie, jej wysokość będzie ustalona z precyzją do złotówki. Aby więc dostać większe odszkodowanie i rentę, trzeba po prostu lepiej udokumentować materialne skutki błędu medycznego lub lekarskiego. Tylko w przypadku zadośćuczynienia nie da się kwoty policzyć, a uzasadnienie będzie miało charakter opisowy. Pomoc prawna w tym aspekcie jest bardzo cenna, bo z rachunkami trudno będzie komukolwiek polemizować, ale z opisem, często dość emocjonalnym, dyskusję podejmie każda firma ubezpieczeniowa, starając się zbić swoje koszty. Jeśli prawnik pacjenta nie zadba o dobro swojego klienta, to całkiem prawdopodobne jest, że sąd nie zdecyduje się przyznać zadośćuczynienia w pełnej kwocie.