OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁOWICZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Jesteś rolnikiem i miałeś wypadek w czasie wykonywania swoich prac? A może tylko pracowałeś w gospodarstwie rolnym i doznałeś tam urazu? Odszkodowania za wypadek w rolnictwie są jednymi z najczęściej bagatelizowanych, a przecież praca przy zwierzętach i z maszynami rolniczymi naprawdę nie jest bezpieczna. Nawet jeśli gospodarstwo nie miało polisy OC, to i tak masz prawo do odszkodowania.

Szeroka definicja

W przypadku odszkodowań za wypadek w rolnictwie pomocne są przyjęte w prawodawstwie szerokie definicje. Nie ma tu na przykład znaczenia rodzaj wykonywanej pracy ani wielkość gospodarstwa. We wszystkich przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie, jeśli do zdarzenia doszło nawet nie w czasie, ale szerzej – w związku z wykonywaną pracą. Pod tym względem przypomina to nieco konstrukcję odszkodowań za wypadek przy pracy: nie musisz przebywać w czasie pracy w swoim gospodarstwie w Łowiczu. Jeśli wypadek wydarzy się na przykład w czasie przejazdu na pole uprawne do sąsiedniej gminy, nadal sprawę taką będzie można potraktować jako wypadek przy pracy w rolnictwie.

Istnieje tylko jeden wyjątek od szerokich definicji. Dotyczy on osób współprowadzących gospodarstwo, czyli na przykład małżonków. Jest to jedyne utrudnienie wynikające wprost z przepisów – żona rolnika nie będzie mogła otrzymać odszkodowania z OC gospodarstwa, którego właścicielem jest mąż.

Jak uzyskuje się wysokie odszkodowania za wypadek w rolnictwie?

Stawki OC dla różnych gospodarstw oblicza się w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych dość różnie, inne są też sposoby szacowania strat. W uzyskaniu wysokiego odszkodowania pomaga znajomość procedur danego ubezpieczyciela. Nie ma się oczywiście na nie wpływu, ale dobra znajomość regulaminów i zasad proceduralnych pozwala lepiej przygotować dokumentację, którą trzeba będzie dostarczyć do ubezpieczyciela, by ten mógł wyliczyć wysokość odszkodowania.

Właśnie dokumentacji najczęściej dotyczą problemy wpływające na zaniżenie wartości odszkodowań. Straty szacuje się bowiem nie tylko na podstawie własnych ekspertyz firmy ubezpieczeniowej, ale również na podstawie materiału dostarczonego przez poszkodowanego, jeśli dowodzi on, że szkody są większe, niż wynika z analiz ubezpieczyciela. Już samo przygotowanie takiej dokumentacji bywa dość trudne, a skomplikowane procedury obsługi wniosków tym bardziej sprawiają, że często lepiej od samego początku korzystać z pomocy specjalistycznej kancelarii. Jeszcze trudniejsze mogą być postępowania w UFG albo przed sądem, ale nawet na etapie przedsądowym zdarzają się nieprzewidziane problemy z obsługą pozornie dobrze przygotowanych wniosków.

Z naszego doświadczenia wynika, że kiedy za udzielanie wsparcia biorą się amatorzy, sprawy komplikują się jeszcze bardziej i często można tylko obniżyć swoje szanse na uczciwe wyliczenie odszkodowania. Jeśli więc cała procedura ma zostać przeprowadzona poprawnie, to warto od razu szukać pomocy prawnej w kancelarii, która odszkodowaniami w rolnictwie zajmuje się regularnie, a nie od przypadku do przypadku.