OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁOWICZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Łowicz zdecydowanie nie jest najbezpieczniejszym miastem, jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne. Na domiar złego, jeśli brałeś w takim udział, to najpewniej odszkodowanie, które dostałeś, jest mocno zaniżone. Dobra wiadomość jest taka, że nadal możesz walczyć o wyrównanie odszkodowania i masz odpowiednie środki do tego, by skutecznie upomnieć się o sprawiedliwe wyliczenie wysokości odszkodowania. Trzeba jednak zabrać się za to z głową.

Podstawowe prawo do odszkodowania

Prawo do odszkodowania za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym wynika bezpośrednio z przepisów, ale jest też w sposób pośredni zagwarantowane w Kodeksie Cywilnym. Już więc na tym etapie można wskazać dwie podstawowe drogi pozwalające na sprawiedliwe wyliczenie wysokości świadczenia. Można porozumieć się bezpośrednio z ubezpieczycielem, a jeśli to nie skutkuje, można na drodze sądowej odwołać się do bardziej ogólnych przepisów. Ta droga będzie miała również zastosowanie w przypadku, gdy sprawca wypadku nie jest chroniony ubezpieczeniem OC.

Prawo do odszkodowania obowiązuje zawsze. Nie przewiduje się tutaj wyłączeń. Zasadniczo każda strata: od rozdartych spodni, po śmierć w następstwie wypadku, rodzi obowiązek wypłaty odszkodowania. Polisa OC pozwala na pokrycie zarówno strat na mieniu (zniszczona odzież, uszkodzony pojazd itd.), jak i na osobie, co oznacza uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego. W przypadkach ogólnych odpowiedzialność wynika z zapisanej w KC konieczności zadośćuczynienia za szkody.

Dlaczego oczywiste prawo nie jest przestrzegane?

Może się wydawać, że niewiele jest przepisów tak jasnych i oczywistych jak te, które gwarantują wypłatę odszkodowania ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jednak z naszego doświadczenia związanego z pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań osobom z Łowicza i nie tylko, zdecydowana większość odszkodowań jest zaniżona. Dlaczego? Dlatego, że prawo jest nieprecyzyjne. Szacowania szkód dokonuje firma ubezpieczeniowa i robi to według własnego klucza. Ubezpieczyciel ma prawo zaproponować dowolną kwotę odszkodowania. Nie każdy jednak wie, że z taką propozycją można się nie zgodzić.

Osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym może zakwestionować szacunki rzeczoznawców i przedstawić swoje stanowisko. Oczywiście nie może to być zwykłe „nie, bo nie”, tylko wszystko musi odbyć się zgodnie z pewną procedurą. I właśnie tutaj często przydaje się pomoc firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań. Współpracujący z nią prawnicy lepiej znają realia i przepisy, więc są w stanie podpowiedzieć, jak wypełnić dokumenty i jak można lepiej uargumentować swoje roszczenia. W większości przypadku podobne sprawy szybko kończą się wypłatą całej żądanej kwoty. Gdyby firma ubezpieczeniowa na tym etapie nie postąpiła uczciwie i odmówiła wypłaty uzasadnionego świadczenia ubezpieczeniowego, mogłaby narazić się na spore koszty sądowe, bo swojego stanowiska musiałaby bronić w ramach procesu – dla ubezpieczyciela jest to nieopłacalne.