OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁOWICZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Odszkodowanie za szkody na mieniu, zwane potocznie odszkodowaniem majątkowym, powinno być wypłacane znacznie częściej i w znacznie wyżej kwocie, niż ma to miejsce obecnie. Jeśli skradziono ci cenne przedmioty albo ktoś uszkodził twoją własność, to jest to już wystarczający powód, żeby ubiegać się o odszkodowanie. Nie zawsze będzie to proste, ale korzystając z pomocy prawnika, powinno się udać.

Odszkodowanie to więcej niż naprawienie szkody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odszkodowanie ma na celu wyrównanie strat związanych ze stratą lub zniszczeniem mienia. W tej sposób opisane byłoby jednak dość mocno zawężone. Trzeba bowiem doprecyzować, czym jest w tym ujęciu „szkoda”. Przypadek oczywisty to utrata wartości wskutek aktu wandalizmu, nieuwagi czy nieprofesjonalnego wykonania jakiejś usługi (na przykład, jeśli warsztat samochodowy, malując lusterko, zamaluje też drzwi). I tutaj podstawowa definicja szkody byłaby wyczerpana. W praktyce istnieje jeszcze pojęcie utraconych korzyści, czyli szkód hipotetycznych. To straty, do których by nie doszło, gdyby nie uszkodzenie lub kradzież mienia. Ich wyrównanie również musi nastąpić na drodze wypłaty odszkodowania.

Ocena kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub jego wartości w chwili kradzieży to procedura pozornie dość prosta, natomiast szacunki utraconych korzyści są znacznie trudniejsze. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. Nie dokonuje się realnych wycen, a jedynie kosztorysowanie, a wartość mienia kradzionego ustala się często bardzo umownie i tylko w przybliżeniu, oczywiście ze szkodą dla poszkodowanych. Niestety ustalenie korzyści utraconych nie stało się przy okazji łatwiejsze.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie

Prawda jest dość brutalna. Firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań, ponieważ wciąż wiele – choć już coraz mniej – osób na to im pozwala, nie sprzeciwiając się zbyt nikim szacunkom. Jest to możliwe dzięki temu, że rzeczoznawcy są w istocie opłacani przez firmy ubezpieczeniowe, a zatem mają, delikatnie mówiąc, średnio silną motywację, by faktycznie dokonywać rzetelnych ocen. Poza tym firma ubezpieczeniowa ma prawo zaproponować właściwie dowolną wycenę. Dopiero sprzeciw wyrażony przez poszkodowanego będzie czynnikiem skłaniającym do refleksji. Wysokości odszkodowań zaczynają być już w pewnym sensie „negocjowalne” – dla firm ubezpieczeniowych pierwsza propozycja jest tylko przygrywką. Jeśli poszkodowany ją przyjmie – ubezpieczyciel wychodzi na swoje. Jeśli nie – trzeba będzie dokonać lepszych szacowań, często też uwzględnić dodatkowe ekspertyzy wykonane przez poszkodowanego lub dostarczone przez niego dokumenty potwierdzające wartość uszkodzonego mienia.

Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciele wcale nie są przychylni takim negocjacjom. Niektórych do współpracy nakłania dopiero wizja kosztownych procesów sądowych, dlatego warto od początku korzystać z pomocy prawników, którzy będą umieli wykorzystać wszystkie narzędzia w celu uzyskania wysokiego odszkodowania.