OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁOWICZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie

Do bezpodstawnych zatrzymań czy niesłusznych skazań nie dochodzi często, ale zawsze są to sprawy związane z dużym obciążeniem psychicznym. Teoretycznie częściowo powinno to wynagrodzić odszkodowanie, w praktyce jednak często jest ono tak niskie, że nie rozwiązuje żadnych problemów. Jeśli i ciebie dotyczy ten problem, to pewnie chcesz wiedzieć więcej na temat możliwych rozwiązań tego problemu.

Prosta idea, trudne wykonanie

W przypadku bezpodstawnego zatrzymania uzyskanie odszkodowania jest o tyle trudne, że wymaga spełnienia dodatkowej przesłanki: zatrzymanie powinno być „niewątpliwie nieuzasadnione”. Problem polega na tym, że taką pewność często uzyskuje się dopiero po upływie pewnego czasu, kiedy postępowanie wyjaśni pewne kwestie, które na jego początku mogły budzić wątpliwości. W przypadku skazania sprawa jest trochę prostsza, ponieważ o tym, że skazanie było niesłuszne, wiadomo w chwili rewizji wyroku. W praktyce jednak każda taka sprawa jest dość skomplikowana, a sposób obrony funkcjonariuszy zawsze ten sam: zasłaniają się oni brakiem wiedzy w chwili zatrzymania danej osoby. Później już zadaniem sądu będzie ustalenie, czy istniały jakiekolwiek przesłanki do zatrzymania, czy nie. Ponieważ ocena ta odbywa się z perspektywy czasu, możliwe, że wszystkie okoliczności będą już zdecydowanie lepiej ustalone niż wcześniej, jednak kwestia zasadności zatrzymania musi zostać osądzona zupełnie bezstronnie, a z naszego doświadczenia wynika, że w Zduńskiej Woli są z tym spore problemy.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Mówiąc o odszkodowaniu za niesłuszne skazanie lub bezpodstawne zatrzymanie tak naprawdę ma się na myśli nie tylko odszkodowanie, ale też zadośćuczynienie. To pierwsze jest zresztą proste do ustalenia, ponieważ odszkodowanie ma tylko wyrównać faktycznie poniesione straty, a więc na przykład wypłatę, która nie została wypracowana, kiedy dana osoba miała status zatrzymanej. Odszkodowanie wyrównuje również koszty zleconej pomocy prawnej. Na tym etapie jednak wszystko jest kwestią prostej matematyki – może nie z maksymalną precyzją, ale wysokość odszkodowania można ustalić w kilka minut.

Gorzej jest z zadośćuczynieniem. W tym zakresie przedstawienie swoich roszczeń jest trudniejsze, a walka o ich spełnienie bez pomocy prawnika jest wyzwaniem naprawdę ekstremalnym. Dlaczego? Dlatego, że wysokości zadośćuczynienia nie można po prostu obliczyć. W przypadku zatrzymania na kilka dni kwota ta będzie na pewno niższa niż w przypadku spędzenia kilku lat w więzieniu, natomiast w obu przypadkach powodem zasądzenia zadośćuczynienia mają być szeroko rozumiane straty moralne. Stres, utrata dobrego imienia i reputacji, narażenie na nieprzyjemne doznania i szok spowodowany nieprawidłowym zadziałaniem aparatu państwowego muszą zostać przeliczone na złotówki. Zawsze są to sprawy, które budzą duże emocje również ze względu na swój wymiar symboliczny, ale mimo wszystko uzyskanie w tym zakresie satysfakcjonujących rozstrzygnięć wcale nie jest łatwe, a szanse na sukces są znacznie większe, jeśli korzysta się z pomocy prawnej już na wczesnym etapie sprawy.