OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁOWICZ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitala

Błędy medyczne są częstsze, niż się wydaje. Chodzi bowiem nie tylko o spowodowanie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, ale także mniejsze naruszenia procedur, błędy w diagnostyce, błędy w ocenie rokowania czy błędy organizacyjne, które sprawiają, że cały proces terapeutyczny nie jest właściwy. Jest bardzo prawdopodobne, że i ty padłeś ofiarą któregoś błędu medycznego lub lekarskiego i za to powinieneś otrzymać odszkodowanie. Tylko czy wiesz, jak się o nie starać?

Błędy medyczne

Błędy medyczne to dość szerokie pojęcie. Mieszczą się w nim absolutnie wszystkie naruszenia procedur dla wszystkich zawodów medycznych i pomocniczych. Co ważne, błąd medyczny nie musi wynikać ze świadomego działania. Również zaniechanie albo przypadkowe naruszenie procedur bądź tylko ich niestaranne przygotowanie, które może stwarzać ryzyko dla pacjenta, będzie mogło zostać potraktowane jako błąd medyczny i jako takie będzie stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowania.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność za błędy medyczne ponoszą nie tylko lekarze. W każdej przychodni czy w szpitalu w Łowiczu pracuje znacznie więcej osób, które mogą tak zaklasyfikowany błąd popełnić. Będą to pielęgniarki, ratownicy, technicy, opiekunki, a także operatorzy sprzętu diagnostycznego. Jako błąd medyczny można uznać każde naruszenie standardów przez członka personelu medycznego danej placówki. Postępowanie odszkodowawcze w każdym z tych przypadków będzie wyglądało tak samo.

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie, w przeciwieństwie do medycznych, są popełniane wyłącznie przez lekarzy. Mówiąc najogólniej, będzie to naruszenie procedur stosowanych przy przeprowadzaniu badań albo zabiegów. Oczywiście szczegółowo rozpisując kompetencje lekarza w szpitalu czy przychodni, można tę kwestię doprecyzować, ale teoretyczny podział błędów lekarskich na różne kategorie nie ma znaczenia z punktu widzenia pacjenta, który zamierza się domagać odszkodowania.

Błędy lekarskie nie są po prostu podtypem błędów medycznych – traktuje się je co prawda z nieco większą surowością, ale to głównie dlatego, że to właśnie lekarze, a nie personel innych zawodów, mają prowadzić procedurę diagnostyczną i terapeutyczną. W pewnym sensie myśli się więc o nich jako osobach o jeszcze większej odpowiedzialności. Każdy ich błąd może przekładać się bezpośrednio na stan zdrowia i komfort psychiczny pacjenta, dlatego, jeśli lekarz popełnia błąd, to szpital będzie musiał ponieść tego finansowe konsekwencje.

Każda placówka medyczna jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem, ale akurat w przypadku błędów lekarskich większości spraw nie udaje się załatwić na drodze przedsądowej. Warto więc od samego początku korzystać ze wsparcia prawnika, który nie tylko postawi sprawę na wokandzie, ale też będzie umiał ją w odpowiedni sposób prowadzić. W przypadku błędów medycznych i lekarskich nie jest to prostym zadaniem, ponieważ materia jest delikatna i budzie spore emocje, a także wymaga fachowej oceny przez biegłych z zewnątrz.