OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁÓDŹ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Nie wszystko jest wypadkiem. Proces przyznawania odszkodowania zawsze zaczyna się od rozpoznania sytuacji, która doprowadziła do uszczerbku na zdrowiu. W przypadku innych rodzajów odszkodowań jest to stosunkowo proste, jednak nasze doświadczenie wskazuje, że przy wypadkach w pracy sprawa bywa bardziej skomplikowana. Tutaj bowiem nie wystarczy stwierdzić, że doszło do wypadku, ale należy również udowodnić, że zdarzenie owo spełniało przesłanki przewidziane przepisami – zdarza się, że wypadek w miejscu pracy wcale nie jest wypadkiem przy pracy i często jest to argument, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe, niechętne wypłacie środków pokrzywdzonemu. Co więcej – niekiedy prawnicy dowodzą także, że wypadkiem przy pracy, a więc spełniającym określone warunki formalne, jest wypadek, do którego wcale nie doszło w miejscu pracy. To skomplikowana materia i dlatego pomoc prawna w wielu sytuacjach jest nieodzowna – samodzielne przebrnięcie przez przepisy nie tylko wymaga mnóstwa czasu, ale także znajomości dodatkowych aktów prawnych.

Za co należy się odszkodowanie w pracy?

Samo udowodnienie, że wypadek w pracy jest wypadkiem przy pracy może już być skomplikowane. Tak naprawdę jednak dopóty, dopóki rozpatruje się pojedyncze wydarzenie, sprawa zwykle jest i tak dość prosta. Prawdziwy slalom przepisowy pojawia się, jeśli w grę wchodzi odszkodowanie za chorobę zawodową, która dość rzadko jest spowodowana konkretnym zdarzeniem. Jej pojawienie się jest uwarunkowane przedłużającym się działaniem szkodliwych czynników i to bardzo komplikuje sprawę. Dodatkowo na tym polu walka z firmami ubezpieczeniowymi jest bardziej zacięta, ponieważ nierzadko wysokość odszkodowania za chorobę zawodową jest bardzo duża.

Pomoc prawnika od pierwszego kroku

Natura wypadków przy pracy powoduje, że dochodzenie odszkodowań jest stosunkowo trudne. W tym przypadku w grę wchodzi bowiem nie tylko sama kwota odszkodowania – często w tle pojawia się motyw wizerunkowy, a to może bardzo utrudniać dochodzenie. Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie jest wprawdzie niezbędna, ale nasze doświadczenie jasno wskazuje, że na pewno jest opłacalna. Działając w sposób właściwy, poszkodowany ma zdecydowanie większe szanse na uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości zarówno po wypadku przy pracy, jak i po stwierdzeniu choroby zawodowej. Konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie wszystkich dokumentów, wniosków i uzasadnień. Nierzadko też spotykaliśmy się z tym, że pierwsze propozycje odszkodowań były zaniżone, dlatego chętnie pomagamy także w takich sytuacjach. Wyrównania można dochodzić również po wyrażeniu zgody na wypłatę zaniżonego świadczenia.

Po co bić się o odszkodowanie?

Nasi klienci często czują się w obowiązku uzasadnić swoje potrzeby. Tak naprawdę nie ma takiej konieczności – umowa ubezpieczenia zawsze jasno precyzuje warunki wypłaty świadczeń. Prawidłowo naliczone i szybko wypłacone odszkodowanie za wypadek przy pracy stanowi finansowe zabezpieczenie poszkodowanego, a nierzadko umożliwia przeprowadzenie serii zabiegów rehabilitacyjnych. W istocie można powiedzieć, że odszkodowanie to tylko środki, które mają pozwolić na utrzymanie stopy życiowej. Trzeba jednak pamiętać, że jednym z następstw wypadku lub choroby zawodowej może być po prostu trwała, lub czasowa niezdolność do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. W wielu przypadkach tylko odszkodowanie pozwala przetrwać ten trudny okres, dlatego zależy nam na tym, aby nasi Klienci zawsze otrzymywali świadczenia w najwyższej możliwej wysokości. Jedyne, co należy przy odszkodowaniach uzasadniać, to ewentualne zwiększone potrzeby finansowe, a więc na przykład koszty dodatkowego leczenia lub rehabilitacji, koszty związane z utraconymi możliwościami, a więc wynikające wprost z niemożliwości realizacji określonych zadań służbowych. Nie trzeba jednak nigdy o odszkodowanie prosić – jego wypłata jest obowiązkiem równie wyraźnie zapisanym w umowie, co obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie. I samo to już stanowi wystarczającą podstawę do uczciwego wypłacenia całej sumy.