OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁÓDŹ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Warto korzystać z pomocy od razu. Największy wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania za szkody majątkowe i rzeczowe ma odpowiednie ich udokumentowanie. W zależności od charakteru szkody może ono przybierać formę dokumentacji fotograficznej lub opisowej. W każdym przypadku jednak istotne jest ustalenie rzeczywistej wartości uszkodzonego lub ukradzionego mienia – to właśnie jego wartość składa się na część sumy odszkodowania. Sama procedura wyceny jest jednak dość złożona i do pewnego stopnia subiektywna, ponieważ przeprowadzają ją rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych. Pomoc prawna może się przydać już na tym etapie, ponieważ prawnicy mogą zagwarantować prawidłowy przebieg procedur wyceny i w razie konieczności również weryfikację szacunków przez niezależnych ekspertów. Jest to ważne, ponieważ zabezpiecza podstawowe roszczenia poszkodowanego. Uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu wprawdzie jest możliwe, ale może być kłopotliwe, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zadbać od razu o właściwe przygotowanie i umocowanie wniosku.

Czy odszkodowanie się należy?

Odszkodowanie za szkodę majątkową należy się zawsze. W niektórych przypadkach na podstawie Kodeksu Cywilnego można zrezygnować z wypłaty pieniędzy na rzecz przywrócenia pierwotnego stanu uszkodzonemu mieniu, ale znacznie częściej jest to niemożliwe – odszkodowanie jest jednak nadal zagwarantowane w jednym z najważniejszych zbiorów przepisów. Co do zasadności żądania nie powinno więc być najmniejszych wątpliwości, natomiast cała batalia rozegra się o wycenę szkód. Samo uszkodzenie mienia najczęściej jest łatwe do oszacowania, a w razie potrzeby prawnik może poprosić o weryfikacje wyceny przez biegłego sądowego. Większych trudności nastręcza szacowanie strat domniemanych, czyli tych, które nie powstały bezpośrednio, ale wynikają z uszkodzenia lub zagarnięcia mienia. To bowiem wymaga uzasadnienia strat, których poszkodowany mógłby nie ponieść, gdyby do zdarzenia nie doszło. I to właśnie te szacunki często odpowiadają za większą część odszkodowania, a dokonanie prawidłowej oceny jest trudne. W praktyce bez pomocy prawnej trudno jest jednoznacznie ustalić wartość strat, bo tajemnicą poliszynela jest, że eksperci firm ubezpieczeniowych chronią ich interesy.

Częsta strata, rzadkie odszkodowanie

Mimo że prawo do odszkodowania za straty materialne jest zagwarantowane na podstawie podstawowych przepisów, bardzo często spotykamy się w naszej praktyce z zaniżaniem wysokości świadczeń. Czasem jest to wynik świadomego działania agencji ubezpieczeniowych, a czasem zaniżenie wartości mienia wynika z kiepskiego przygotowania wniosku i dokumentacji. Zadaniem prawnika jest więc nie tylko pilnowanie, aby nie dochodziło do nieprawidłowości w pracy ekspertów lub pracowników firm ubezpieczeniowych, ale także przypominanie Klientowi i jego możliwościach, które musi wykorzystać, jeśli chce otrzymać odszkodowanie w maksymalnej wysokości. Straty rzeczowe są bardzo częstą przyczyną wypłaty odszkodowań, jednak to też z nimi najczęściej pojawiają się problemy, szczególnie kiedy trudno jest ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za szkody. O ile bowiem w przypadku kradzieży często można zidentyfikować sprawcę, to już w przypadku strat spowodowanych zdarzeniami losowymi albo zaniedbaniami organów kolegialnych odpowiedzialność nierzadko się rozmywa. Wsparcie prawne jest potrzebne, aby temu zapobiec i ustalić, kto powinien wypłacić odszkodowanie. Może się bowiem zdarzyć tak, że mimo że ubezpieczenie mienia nie pokrywa strat spowodowanych danym czynnikiem, to da się wskazać inną osobę lub podmiot odpowiedzialny za wyrządzone krzywdy. Jest to już bardziej skomplikowany przypadek i pojawia się rzadziej, jednak stosunkowo często dotyczy strat wycenianych bardzo wysoko, a to oznacza, że właśnie w tych przypadkach walka o uczciwe odszkodowanie za szkody majątkowe będzie najtrudniejsza. Przekonaliśmy się zresztą o tym, pracując dla naszych Klientów. Jednak to pozwoliło nam też zdobyć doświadczenie niezbędne do tego, aby w obecnie prowadzonych sprawach działać szybko i zawsze skutecznie.