OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁÓDŹ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie

Walka z wiatrakami? Niekoniecznie. Wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie od Policji, prokuratury lub sądu oraz osób je reprezentujących jest poważnym przedsięwzięciem. Nie ze względu na to, że będzie to konflikt na linii obywatel-państwo, ale dlatego, że są to instytucje doskonale przygotowane do obrony swoich interesów. Nietrudno sobie wyobrazić, jaki byłby koniec kiepsko umotywowanego wniosku o odszkodowanie: nawet gdyby zostało ono przyznane, co jest co najmniej niepewne, to z całą pewnością nie opiewałoby na sumę, o jaką wnioskuje poszkodowany. Dopiero profesjonalne wsparcie prawnika może pozwolić na wyrównanie sił w tego rodzaju postępowaniach. Rolą prawnika nie jest jednak naginanie rzeczywistości, tylko raczej dbałość o aspekt formalny całego przedsięwzięcia. Osób, które otrzymały odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub skazanie jest sporo – wiemy to, ponieważ część z nich to nasi Klienci. Można wygrać tego rodzaju sprawy, natomiast na pewno nie w pojedynkę i na pewno nie będzie to łatwe.

Nie tylko pieniądze

W przypadku większości spraw o odszkodowanie w grę wchodzą realne straty fizyczne – nawet uszczerbek na zdrowiu można oszacować i wyrazić wartością liczbową, ale w przypadku strat moralnych, a do takich przede wszystkim dochodzi wskutek niesłusznego zatrzymania lub skazania, ocena ilościowa jest praktycznie niemożliwa. Można oczywiście wycenić straty poniesione z powodu niemożliwości wykonywania pracy zawodowej, ale to jeszcze nie wszystko. Każde niesłuszne skazanie i zatrzymanie ma olbrzymią wartość pozamaterialną – jej oszacowanie i umotywowanie jest niesłychanie trudne, a jednocześnie absolutnie niezbędne, ponieważ to właśnie ten typ szkód w największym stopniu wpłynie na wysokość odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie.

Procedura jest skomplikowana

Dochodzenie odszkodowania od organów ścigania lub sądów jest procesem sformalizowanym. Obowiązują tu stosunkowo jasne reguły oraz warunki wypłaty odszkodowania. W praktyce jednak pozostawiają one obu stronom pewną swobodę w prowadzeniu postępowania, a to oznacza, że pomoc prawna jest niezbędna. To jedyny sposób a zabezpieczenie roszczeń – znajomość przepisów nie jest na tyle powszechna, aby podobne odszkodowanie można było wywalczyć samodzielnie. Zresztą słowo „wywalczyć” pojawia się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ jedną z cech organów państwowych jest niechęć do przyznawania się do własnych błędów, a tym właśnie jest przyznanie odszkodowania. Poza tym organy, od których bezpośrednio poszkodowany może domagać się odszkodowania, kierowane są przez osoby dość ściśle nadzorowane i oceniane przez zwierzchników, co sprawia, że tym trudniej jest otrzymać należne pieniądze.
W procedurze ubiegania się o odszkodowanie nie chodzi tylko o pieniądze – te są tylko próbą wynagrodzenia poszkodowanemu błędów aparatu państwowego. Nikt nie neguje prawa do błędów, jednak w przypadku niesłusznego skazania czy zatrzymania może dojść do niesłychanie poważnych konsekwencji – z utratą dobrej opinii, rozbiciem rodziny i olbrzymimi trudnościami w późniejszym znalezieniu pracy włącznie, nawet jeśli akta zostaną „wyczyszczone”. Odszkodowanie jest więc często sposobem na przywrócenie poszkodowanemu odpowiedniego standardu życia. W sprawach, które prowadziliśmy, bardzo często było to wyraźnie zaznaczone. Nasi Klienci, dla których wygrywaliśmy postępowania o odszkodowania, cieszyli się przede wszystkim z odzyskanej swobody i tego, że przyznane odszkodowanie dawało szansę na „nowy start”. Podobnych spraw przeprowadziliśmy już całkiem sporo – większość z nich zakończyła się wynikiem zgodnym z żądaniami naszych Klientów. Za każdym razem jednak rozpatrujemy dany przypadek indywidualnie, bo konsekwencje pomyłek sądów i Policji mogą być bardzo różne i bardzo różnie też podchodzi się do szacowania strat poniesionych przez poszkodowanych. Jedno jest jednak pewne – tego rodzaju błędy zawsze powinny być w odpowiedni sposób wynagradzane. Pewnych działań zmienić się nie da, ale można przynajmniej im zadośćuczynić.