OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁÓDŹ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania

Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Masz problem z uzyskaniem odszkodowania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Miałeś wypadek, stłuczkę? Odniosłeś szkodę majątkową? Uważasz, że szpital nie zapewnił Ci pełnej opieki? A może zostałeś skazany lub zatrzymany? W każdym z tych przypadków skontaktuj się z nami pomożemy Ci
Uzyskać odszkodowanie

Dojeżdżamy do Klientów.
Chcesz się spotkać i omówić sprawę? Zadzwoń + 48 502 703 294
Odszkodowanie za  wypadek przy pracy
Odszkodowania za wypadek
przy pracy

Nie wszystko jest wypadkiem. Proces przyznawania odszkodowania zawsze zaczyna się od rozpoznania sytuacji, która doprowadziła do uszczerbku na zdrowiu. W przypadku innych rodzajów odszkodowań jest to stosunkowo proste, jednak nasze doświadczenie wskazuje, że przy wypadkach w pracy sprawa bywa bardziej skomplikowana. Tutaj bowiem nie wystarczy stwierdzić, że doszło do wypadku, ale należy również udowodnić, że zdarzenie owo spełniało przesłanki przewidziane przepisami – zdarza się, że wypadek w miejscu pracy wcale nie jest wypadkiem przy pracy i często jest to argument, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe, niechętne wypłacie środków pokrzywdzonemu. Co więcej – niekiedy prawnicy dowodzą także, że wypadkiem przy pracy, a więc spełniającym określone warunki formalne, jest wypadek, do którego wcale nie doszło w miejscu pracy. To skomplikowana materia i dlatego pomoc prawna w wielu sytuacjach jest nieodzowna – samodzielne przebrnięcie przez przepisy nie tylko wymaga mnóstwa czasu, ale także znajomości dodatkowych aktów prawnych.

Odszkodowanie za  wypadek komunikacyjny
Odszkodowania za wypadek
komunikacyjny

Popularne, czyli drogie? Z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych właśnie wypadki komunikacyjne generują największe koszty. Doskonale zdajemy sobie sprawę także z tego, że właśnie składki obowiązkowego OC dla wielu z nich stanowią podstawowe albo prawie jedyne źródło dochodu. Zauważamy od lat, że TU coraz silniej działają na rzecz ograniczania wysokości odszkodowań: ignorowanie pewnych cech szczególnych zdarzeń losowych, błędne interpretacje dowodów i przedstawionych faktów, proponowanie wypłat odszkodowań według zaniżonych szkód – to wszystko praktyki, na które codziennie skarżą się nasi klienci. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne są jednymi z najczęściej przez nas obsługiwanych, ponieważ właśnie tu w grę wchodzą największe pieniądze. Jednocześnie nie zawsze jest jasne, jak ocenić pewne specyficzne szkody. Pomoc prawnika, który potrafi wytrącić dobrze wyglądające, ale błędnie przygotowane argumenty z rąk towarzystwa ubezpieczeniowego jest często nieodzowna. Ze spraw naszych klientów wynika także jasno, że problemem jest również uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości za śmiertelne wypadki komunikacyjne. To materia jeszcze delikatniejsza, w której skuteczność musi iść w parze ze zrozumieniem. Niestety, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie akceptują tej prawdy.

Odszkodowanie za  wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadki
w rolnictwie

Każdego roku w rolnictwie dochodzi do tysięcy wypadków. Niektóre z nich nawet nie są zgłaszane – skręcenia, zwichnięcia czy stłuczenia. Głośno robi się właściwie tylko o wypadkach śmiertelnych, których na szczęście nie ma wiele. Zdecydowana większość spraw o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie dotyczy zdarzeń o pośrednich konsekwencjach: poważniejszych urazach, niekiedy połączonych z wymuszonym odejściem od codziennych zadań. Czynników ryzyka w każdym gospodarstwie rolnym są dziesiątki – nie przed każdym wypadkiem można się zabezpieczyć, choć przedstawiciele firm ubezpieczeniowych często starają się właśnie na brak zabezpieczeń zrzucić winę za wypadek. W naszej kancelarii mamy świadomość, że są takie sytuacje, którym daje się zapobiegać, ale jest też wiele takich, które są całkowicie niezależne od świadomych działań. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie zbyt słabych zabezpieczeń też nie zawsze wyłącza odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. Umowy o ubezpieczenia od następstw wypadków w rolnictwie są dość skomplikowane, a do tego osadzone w niekoniecznie przejrzystych przepisach. Ich analiza wymaga sporego doświadczenia – wiemy, ponieważ pierwsze sprawy z tego zakresu też wymagały od nas wielkiego zaangażowania. Dziś jesteśmy bogatsi o liczne doświadczenia i umiemy działać szybciej.

Odszkodowanie za  błądy medyczne
Odszkodowania za błędy medyczne
i zaniedbania szpitala

Bez prawnika nie da rady Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania za błędy medyczne sprawiło, że poznaliśmy już wiele sposobów na skuteczne uzasadnienie swoich roszczeń. W praktyce bowiem bardzo często spotykaliśmy się z tym, że lekarze i zarządcy szpitali albo lekceważyli przedstawione dowody, albo starali się zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bez profesjonalnego wsparcia prawnego wielu poszkodowanych przyjęłoby ich tłumaczenia i zrezygnowałoby z dalszego dochodzenia roszczeń. Zadaniem prawnika jest wskazanie wad w argumentacji lekarza lub szpitala oraz ponowienie żądań, niekiedy również z eskalacją poziomu, na jakim toczą się ustalenia, do wokandy włącznie. Nasi klienci często przyznają, że bez prawniczego wsparcia nie wiedzieliby, w jaki sposób dochodzić swoich praw. Pomagamy im uzyskać należne odszkodowanie i tym samym przynajmniej częściowo uczynić zadość szkodom, które ponieśli.

Odszkodowanie za szkodę majątkową
Odszkodowanie za szkody
majątkowe

Warto korzystać z pomocy od razu. Największy wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania za szkody majątkowe i rzeczowe ma odpowiednie ich udokumentowanie. W zależności od charakteru szkody może ono przybierać formę dokumentacji fotograficznej lub opisowej. W każdym przypadku jednak istotne jest ustalenie rzeczywistej wartości uszkodzonego lub ukradzionego mienia – to właśnie jego wartość składa się na część sumy odszkodowania. Sama procedura wyceny jest jednak dość złożona i do pewnego stopnia subiektywna, ponieważ przeprowadzają ją rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych. Pomoc prawna może się przydać już na tym etapie, ponieważ prawnicy mogą zagwarantować prawidłowy przebieg procedur wyceny i w razie konieczności również weryfikację szacunków przez niezależnych ekspertów. Jest to ważne, ponieważ zabezpiecza podstawowe roszczenia poszkodowanego. Uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu wprawdzie jest możliwe, ale może być kłopotliwe, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zadbać od razu o właściwe przygotowanie i umocowanie wniosku.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie
Odszkodowania za niesłuszne
zatrzymanie

Walka z wiatrakami? Niekoniecznie. Wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie od Policji, prokuratury lub sądu oraz osób je reprezentujących jest poważnym przedsięwzięciem. Nie ze względu na to, że będzie to konflikt na linii obywatel-państwo, ale dlatego, że są to instytucje doskonale przygotowane do obrony swoich interesów. Nietrudno sobie wyobrazić, jaki byłby koniec kiepsko umotywowanego wniosku o odszkodowanie: nawet gdyby zostało ono przyznane, co jest co najmniej niepewne, to z całą pewnością nie opiewałoby na sumę, o jaką wnioskuje poszkodowany. Dopiero profesjonalne wsparcie prawnika może pozwolić na wyrównanie sił w tego rodzaju postępowaniach. Rolą prawnika nie jest jednak naginanie rzeczywistości, tylko raczej dbałość o aspekt formalny całego przedsięwzięcia. Osób, które otrzymały odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub skazanie jest sporo – wiemy to, ponieważ część z nich to nasi Klienci. Można wygrać tego rodzaju sprawy, natomiast na pewno nie w pojedynkę i na pewno nie będzie to łatwe.

Odszkodowania

Uzyskanie należnego odszkodowania bardzo często jest zadaniem trudnym. Wynika to z wielu przesłanek: niejasno lub wręcz niekorzystnie skonstruowanych umów i katalogów wyłączeń, wymogów formalnych czy wprost z polityki agencji ubezpieczeniowych, które nierzadko bardziej interesują się interesem swoim, niż swoich klientów. Dlatego tak często pojawia się konieczność skorzystania z pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń. Wyspecjalizowane kancelarie adwokackie coraz częściej stają się nie tylko pomocą, ale wręcz jedynym realnym sposobem na uzyskanie wypłaty niezaniżonego odszkodowania czy to za błędy medyczne, czy związanego z wypadkiem drogowym, czy nawet za wypadek przy pracy. Choć wydawałoby się, że umowy ubezpieczeniowe chronią klientów agencji, to bardzo często o odszkodowanie w pełnej wysokości trzeba walczyć na drodze sądowej. Jeśli już do tego dochodzi, trzeba mieć świadomość, że wybór złego prawnika tylko pogorszy sprawę.