OFERTA W MIEŚCIE
   
ŁÓDŹ
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitala

Bez prawnika nie da rady Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania za błędy medyczne sprawiło, że poznaliśmy już wiele sposobów na skuteczne uzasadnienie swoich roszczeń. W praktyce bowiem bardzo często spotykaliśmy się z tym, że lekarze i zarządcy szpitali albo lekceważyli przedstawione dowody, albo starali się zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bez profesjonalnego wsparcia prawnego wielu poszkodowanych przyjęłoby ich tłumaczenia i zrezygnowałoby z dalszego dochodzenia roszczeń. Zadaniem prawnika jest wskazanie wad w argumentacji lekarza lub szpitala oraz ponowienie żądań, niekiedy również z eskalacją poziomu, na jakim toczą się ustalenia, do wokandy włącznie. Nasi klienci często przyznają, że bez prawniczego wsparcia nie wiedzieliby, w jaki sposób dochodzić swoich praw. Pomagamy im uzyskać należne odszkodowanie i tym samym przynajmniej częściowo uczynić zadość szkodom, które ponieśli.

Skomplikowane sprawy, niejasne dowody

Zadaniem prawnika w każdym procesie o odszkodowanie jest udowodnienie ponad wszelką wątpliwość, że winnym zaniedbań jest albo konkretny lekarz, albo szpital jako jednostka organizacyjna. To trudne zadanie, ponieważ w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne dowody, którymi są przeprowadzone badania i analizy, mogą być oceniane w pewnym zakresie różnie. Najczęściej istnieje kilka alternatywnych wyjaśnień i każda ze stron przyjmuje tę najkorzystniejszą dla siebie. Stąd też jednym z podstawowych zadań prawnika jest właściwe sformułowanie opinii medycznych – są one wydawane przez lekarza, ale to prawnik odpowiada za ich właściwe zaprezentowanie. To również prawnik odszukuje i wskazuje związki między zaniedbaniem, stanem zdrowia pacjenta, a zmianą jego sposobu życia, na przykład jako następstwa utraty pracy, której wskutek błędu medycznego poszkodowany dalej nie może wykonywać. To sprawy bardzo delikatne, ponieważ następstwa nawet pozornie niewielkiego błędu mogą być bardzo daleko idące i jest więcej niż pewne, że lekarze i szpital będą próbowali bagatelizować ich znaczenie. Prawnik jest najlepszą osobą, która potrafi odeprzeć tego rodzaju argumentację, wskazując niezbicie na powiązania między kolejnymi elementami skomplikowanej układanki.

Liczy się doświadczenie

Choć każdy przypadek medyczny jest inny, można przy ich analizie korzystać z pewnych wzorców, co ułatwia przedstawienie problemu oraz dochodzenie odszkodowania. Aby jednak te wzorce zbudować, potrzeba dość długiej praktyki i aktywnego udziału w wielu sprawach tego typu. Przyglądając się i prowadząc batalie o odszkodowania od szpitali i lekarzy nauczyliśmy się tworzyć skuteczne wnioski i niemożliwe do obalenia argumentacje. To dzięki nim naszym klientom najczęściej udaje się przynajmniej w sporej części zaspokoić roszczenia. To ważne, tym bardziej że błędy medyczne często powodują konieczność przejścia kosztownej rehabilitacji lub leczenia. Pokryciem kosztów z tym związanych powinien zając się szpital, który dopuścił się zaniedbania albo lekarz, który popełnił błąd. Tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie życie, pieniądze schodzą na dalszy plan, ale uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości jest konieczne. Raczej nie należy siłę łudzić, że lekarz lub szpital wyniesie z takiej sprawy nauczkę, ale przynajmniej można mieć nadzieję, że wywalczone odszkodowanie za błędy medyczne i zaniedbania pozwoli zapewnić poszkodowanemu odpowiedni komfort życia i zadośćuczynić szkodom, które bardzo często mają charakter nieodwracalny i wcale nie ograniczają się do tego, co można opisać w dokumentacji medycznej. Pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie od lekarza i szpitala – mamy olbrzymie doświadczenie i potrafimy zająć się Państwa sprawą z delikatnością i stanowczością, jakiej tego rodzaju postępowania wymagają. Każdy, nawet najmniejszy błąd lub zaniedbanie, niezależnie od tego, jak rozległe są ich skutki, stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń od osób lub jednostek odpowiedzialnych za błędy.