WYBIERZ MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania

Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Masz problem z uzyskaniem odszkodowania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Miałeś wypadek, stłuczkę? Odniosłeś szkodę majątkową? Uważasz, że szpital nie zapewnił Ci pełnej opieki? A może zostałeś skazany lub zatrzymany? W każdym z tych przypadków skontaktuj się z nami pomożemy Ci
Uzyskać odszkodowanie

Dojeżdżamy do Klientów.
Chcesz się spotkać i omówić sprawę? Zadzwoń + 48 502 703 294
Odszkodowanie za  wypadek przy pracy
Odszkodowania za wypadek
przy pracy

Wypadki przy pracy zwykle są sytuacjami dość jednoznacznymi. Są jednak wyjątki i sytuacje niecodzienne, w których ocena zarówno samego zdarzenia, jak i jego następstw, są dyskusyjne. Coraz częściej pojawiają się również sygnały świadczące o tym, że firmy odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań, celowo zaniżają ich wysokość. Jest to rażące naruszenie praw poszkodowanego, jednak w wielu przypadkach osoba, która uległa wypadkowi, zgadza się na przyjęcie zaniżonego odszkodowania. Można jednak wywalczyć pełną sumę. Dotyczy to i wypadków przy pracy i odszkodowań za choroby zawodowe, które wbrew obiegowej opinii dotyczą wielu osób pracujących na bardzo różnych stanowiskach, często uznawanych za stosunkowo bezpieczne. Pomoc prawna w walce o uczciwe obliczenie odszkodowania jest mimo wszystko niestety często przydatna, natomiast znalezienie dobrej kancelarii, która podejmie się tego zadania – niełatwe.

Odszkodowanie za  wypadek komunikacyjny
Odszkodowania za wypadek
komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne nadal stanowią ogromną część wszystkich powodów do wypłaty odszkodowania. I choć od paru lat wyraźny jest trend wzrostu średniej kwoty wypłacanego odszkodowania, równie szybko rośnie determinacja towarzystw ubezpieczeniowych do zatrzymania tej tendencji. Obowiązkowe ubezpieczenia już stały się droższe właśnie w związku z tym, że coraz większa grupa poszkodowanych nie godziła się na zaniżanie świadczeń. A teraz sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta i najpowszechniejsze z ubezpieczeń stają się coraz bardziej skomplikowane, natomiast samo dochodzenie roszczeń coraz częściej przypomina jazdę górską drogą. Firmy ubezpieczeniowe inwestują wiele środków w to, żeby nie było potrzeby wypłaty najwyższych odszkodowań, dlatego poszkodowani, którzy chcą otrzymać świadczenie w pełnej wysokości muszą nierzadko prosić o pomoc prawników. Jest to sytuacja cokolwiek niezdrowa, ale na razie absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby miała się zmienić.

Odszkodowanie za  wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadki
w rolnictwie

Rolnictwo nie jest bezpiecznym zajęciem – praca z maszynami i urządzeniami pozostającymi w ruchu, praca ze zwierzętami, konieczność wykonywania swoich obowiązków bez względu na warunki atmosferyczne i często w dość trudnym terenie oznacza zawsze większe ryzyko wypadku. Tymczasem średnia wysokość odszkodowań za wypadki w rolnictwie od paru lat nie wzrasta, aczkolwiek liczba rozpatrywanych spraw się zwiększa. Firmy ubezpieczeniowe tak konstruują swoje umowy, aby w miarę możliwości zabezpieczyć się przed koniecznością wypłaty odszkodowań. Poszkodowani, zamiast na uczciwe obliczenie należnej im kwoty, coraz częściej mogą liczyć najwyżej na zaniżoną propozycje odszkodowania, która zresztą też często dostarczana jest po zbyt długim czasie. Prawdą jest jednak, że w wielu przypadkach szczegółowe opisanie zdarzenia i wynikających z niego konsekwencji nie jest zadaniem łatwym. Między innymi dlatego pomoc prawnika w tego rodzaju sprawach coraz częściej jest normą, a nie wyjątkiem.

Odszkodowanie za  błądy medyczne
Odszkodowania za błędy medyczne
i zaniedbania szpitala

Specyfika błędów medycznych bywa bardzo złożona. Ponieważ nierzadko ocena szkód na zdrowiu ma charakter subiektywny, zdarza się, że dochodzenie roszczeń od lekarza lub szpitala ciągnie się latami. Kluczem do szybszego uzyskania całej należnej kwoty jest poprawne umotywowanie wniosku i jego przedstawienie. W takich sprawach postępowanie bez pomocy doświadczonego prawnika jest niemal zawsze skazane na niepowodzenie. Wszystko dlatego, że szpitale ani lekarze najczęściej nie poczuwają się do odpowiedzialności i tylko przedstawienie niezbitych dowodów i umotywowanie całego wniosku oraz osadzenie go w realiach przepisów wyższego rzędu pozwalają na wygranie sprawy. Nawet wtedy jednak nie jest to łatwe. Od lat zajmujemy się podobnymi sprawami i świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitali są jedynymi z najtrudniejszych do uzyskania. Na szczęście wiemy też, w jaki sposób działać, aby je uzyskać.

Odszkodowanie za szkodę majątkową
Odszkodowanie za szkody
majątkowe

Pojęcie szkody majątkowej jest bardzo szerokie, a co za tym idzie, różna może być także wysokość odszkodowań oraz sposób dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych. Często do szkód majątkowych dochodzi w drodze przestępstw pospolitych: kradzieży, włamania, ale także zdarzeń losowych, np. pożaru lub zalania albo nieuczciwego działania podmiotów gospodarczych, np. szkody majątkowe na kosztorysy. Pomoc prawna w przypadku szkód majątkowych może przybierać liczne formy: od wsparcia w przygotowaniu wniosku, po analizy treści umów i zapewnienie niezależnego wsparcia w wycenie strat. Bardzo ważna jest też pomoc prawnika, jeśli chodzi o drugi element szkody, a więc straty, które powstały jako wtórne, a więc, jak mówią przepisy, te, które nie powstałyby, „gdyby szkody nie wyrządzono”. Tutaj już często trudno o jednoznaczne wyliczenia, dlatego dobry prawnik może wiele pomóc tylko uzasadniając roszczenia i odpowiednio prezentując zebrany materiał.

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie
Odszkodowania za niesłuszne
zatrzymanie

O prawie do odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie lub skazanie zrobiło się głośno dzięki kilku podobnym sprawom. Szybko okazało się, że takich przypadków jest niemało i od razu też stało się jasne, że nie są to odszkodowania, które łatwo można otrzymać – raz, że poszkodowany często nie ma pełnej świadomości swoich praw, a dwa, że odszkodowania należy uzyskać od instytucji państwowych, co przedstawia zawsze duże wyzwanie. Dodatkową trudnością jest wycena szkód poniesionych przez poszkodowanego na skutek niesłusznego skazania lub zatrzymania. W niektórych przypadkach wycenia się przede wszystkim szkody niematerialne, a ich wartość zawsze jest subiektywna. Uzyskanie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie lub skazanie jest tym samym zadaniem dla naprawdę doświadczonego prawnika, ponieważ uzasadnienie roszczeń w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości wymaga lawirowania między różnymi przepisami. Dodatkowo należy szczególnie dbać o aspekt formalny wniosku.

Odszkodowania

Uzyskanie należnego odszkodowania bardzo często jest zadaniem trudnym. Wynika to z wielu przesłanek: niejasno lub wręcz niekorzystnie skonstruowanych umów i katalogów wyłączeń, wymogów formalnych czy wprost z polityki agencji ubezpieczeniowych, które nierzadko bardziej interesują się interesem swoim, niż swoich klientów. Dlatego tak często pojawia się konieczność skorzystania z pomocy prawnej w dochodzeniu swoich roszczeń. Wyspecjalizowane kancelarie adwokackie coraz częściej stają się nie tylko pomocą, ale wręcz jedynym realnym sposobem na uzyskanie wypłaty niezaniżonego odszkodowania czy to za błędy medyczne, czy związanego z wypadkiem drogowym, czy nawet za wypadek przy pracy. Choć wydawałoby się, że umowy ubezpieczeniowe chronią klientów agencji, to bardzo często o odszkodowanie w pełnej wysokości trzeba walczyć na drodze sądowej. Jeśli już do tego dochodzi, trzeba mieć świadomość, że wybór złego prawnika tylko pogorszy sprawę.