OFERTA W MIEŚCIE
   
GŁOWNO
WYBIERZ INNE MIASTO:

zadzwoń

+ 48 502 703 294

Odszkodowania za błędy medyczne i zaniedbania szpitala

Odszkodowania za błędy medyczne są jednymi z trudniejszych do uzyskania: postępowania toczą się przed sądami, kwoty wydają się duże, ale nieraz szkody są olbrzymie. Być może wiesz o tym z własnego doświadczenia – odszkodowanie może wydawać się duże na papierze, ale w praktyce nie pokrywać faktycznie poniesionych strat i kosztów wyrównania poziomu życia. Na szczęście, jeśli chcesz domagać się najwyższego odszkodowania za błąd lekarski, to masz jeszcze szanse.

Skomplikowana sprawa

Podstawowy problem z odszkodowaniami za błędy medyczne polega na tym, że takie sprawy dotyczą wielu osób i podmiotów. Pierwszą trudnością jest więc ustalenie kompetencji roli wszystkich osób i jednostek organizacyjnych, które mogą pojawiać się w postępowaniu. Bezpośrednim sprawcą błędu może być lekarz (w przypadku błędu lekarskiego), pielęgniarka, ratownik czy technik (w przypadku błędu medycznego), ale jednostką odpowiedzialną za szkody będzie szpital, przychodnia czy też inna jednostka służby zdrowia. Relacje między pracownikami a placówką nie są przedmiotem rozważań w postępowaniu o odszkodowania za błędy lekarskie. Szpital jednak prawie nigdy nie będzie wypłacał odszkodowań ze swojego budżetu. Nie zrobi tego, ponieważ najczęściej wciąż jest jednostką samorządową, więc obowiązują tu skomplikowane reguły prawne, a po drugie – każda placówka medyczna jest ubezpieczona. I tu jednak nie jest łatwo, ponieważ firmy ubezpieczeniowe też chcą zadbać o swoich akcjonariuszy i wcale się do wypłaty odszkodowań pacjentom swoich klientów nie spieszą.

Już po tej krótkiej analizie widać jasno, że próba uzyskania odszkodowania za błędy medyczne bez wsparcia prawnika, choć nie jest skazana na niepowodzenie, to będzie ekstremalnie trudna. Dlatego pierwsze, co należy zrobić, to znaleźć sobie odpowiednich sprzymierzeńców w walce o pieniądze, które przecież i tak nigdy nie wynagrodzą w pełni wszystkich szkód.

Przygotowanie i procedura

Walka o odszkodowanie za błędy lekarskie jest tym trudniejsza, że na początek trzeba zebrać kompletną dokumentację. Szpital czy przychodnia mają obowiązek udostępnić dokumenty pacjenta, ale praktycznie zawsze nie będą one wystarczające. Aby wydać korzystne rozstrzygnięcie, sąd będzie musiał mieć pewność co do znaczenia błędu lekarskiego. Potrzebne zatem będą opinie niezależnych biegłych, których powoła sędzia. Oni ocenią zarówno stan zdrowia pacjenta przed i po zabiegu czy innej procedurze, jak i oszacują, jakie są rzeczywiste skutki konkretnego postępowania.

Później jeszcze trzeba będzie uzasadnić i wysokość, i formę świadczenia, której domaga się pacjent. Mogą to być wypłaty jednorazowe albo okresowe, mogą dotyczyć albo konkretnych strat materialnych, albo dodatkowych kosztów, albo cierpienia psychicznego związanego z błędem medycznym. Tu każdy krok musi być przemyślany, bo firmy ubezpieczeniowe będą próbowały zaniżyć należne odszkodowanie. Tylko dobry prawnik będzie w stanie dać im odpór.